Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği

 1. MİSYONUMUZ

  Kan ve Kemik İliği Nakli Derneği olarak;
  Kan ve Kemik İliği Nakli Alanında;
  Ulusal ve uluslararası ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişimi artırarak, bilimsel çalışmalar tasarlayıp gerçekleştirerek, eğitsel yayınlar hazırlayıp sunarak, eğitsel toplantılar planlayıp düzenleyerek, sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirerek, ulusal ve uluslararası platformda, geniş kitlelere ulaşan, hayata dokunan, çağdaş, saygı değer ve alanında öncü.
  Bir kurum olmak amacıyla kamu yararına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.

  1. VİZYONUMUZ

   Kan ve Kemik İliği Nakli Alanında;
   Ulusal ve Uluslararası katılımlı araştırmalar planlamak, yürütmek ve üyelerini bu yönde motive etmek,
   Kan ve Kemik İliği naklinin dünyaya paralel bir şekilde ülkemizde gelişmesini ve bu alanda verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasını sağlamak, Kan ve Kemik İliği Nakli ile uğraşan sağlık çalışanlarının mesleki ve özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Kan ve Kemik İliği Nakli alanında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek toplumun farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek, insanların hayatına değer katmak, güncel, doğru ve pratik bilgilerin sağlık çalışanlarına hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi için uluslararası katılımı da hedefleyen kurs, çalıştay, sempozyum ve kongre gibi bilimsel eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Kemik İliği Nakli alanına kitapçık, rehber, kitap, atlas ve görüntülü eğitim / öğretim materyalleri ve kalite dökümanları hazırlamak, Kan ve Kemik İliği Nakli Merkezleri standardizasyonu için “Kalite Yönetimi” dökümanları oluşturmak, Merkezlerin Standardizasyonu Akreditasyon için platform oluşturmak, Kan ve Kemik İliği Nakli alanında gerçekleştirilen sağlık politikalarında etkin olarak yer alabilmek için ilgili kamu ve tüzel kurum / kuruluşları ile işbirliği yapmayı hedeflemek' tedir.