Linkler

Türk Aferez Derneği
http://www.aferez.org/

Hematoloji Onkoloji Derneği
http://www.hod.org.tr/

Hematoloji İmmünoloji Derneği
http://www.hidkongre.org/

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO)
http://www.asco.org

Amerika Aferezis Derneği (ASFA)
http://www.apheresis.org

Amerika Kan ve Kemik İliği Transplantasyonu Derneği (ASBMT)
http://www.asbmt.org

Amerikan Hematoloji Derneği (ASH)
http://www.hematology.org

Amerikan Ulusal Kanser Ağı (NCCN)
http://www.nccn.org

Amerkan Ulusal Kemik İliği Verici Programı (NMDP)
http://bethematch.org/

Anemiler
http://www.anemia.org

Avrupa Hemaferezis Derneği (ESFH)
http://www.esfh.org

Avrupa Hematoloji Derneği (EHA)
http://www.ehaweb.org

“Blood” Dergisi
http://www.bloodjournal.org

“Bone Marrow Transplantation” dergisi
http://www.nature.com/bmt/index.html

Dünya Aferezis Birliği (WAA)
http://www.worldapheresis.org

E-Devlet
http://www.turkiye.gov.tr

Hematoloji Atlası
http://www.hematologyatlas.com

Hematoloji Formül ve Hesaplamaları
http://www.qxmd.com

“Journal of Clinical Apheresis” dergisi
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1098-1101

Kemoterapiler
http://www.chemocare.com

Lenfoma Derneği
http://www.lymphoma.org

Lösemi Derneği
http://www.leukemia.org

MDS Vakfı
http://www.mds-foundation.org

PNH Vakıfı
http://www.pnhfoundation.org

Pubmed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Sağlık Bakanlığı
http://www.saglik.gov.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu
http://www.sgk.gov.tr

“Transfusion and Apheresis Science” dergisi
http://www.trasci.com

Tüba
http://www.tuba.gov.tr

Tübitak
http://www.tubitak.gov.tr

Türk Dil Kurumu
http://www.tdkterim.gov.tr

Türk İlaç Rehberi
http://www.ilacrehberi.com

Türk Kızılay
http://www.kizilay.org.tr

Uluslararası Myeloma Derneği
http://www.myeloma.org

Yüksek Öğretim Kurumu
http://www.yok.gov.tr